top of page

TJÄNSTER

Här hittar du information om de tjänster jag erbjuder. Tveka inte att kontakta mig om du har frågor. 

Lektörstjänst
 

Lektörstjänsten är till för dig som vill vässa ditt manus innan du skickar in bokmanuset till ett förlag. Med en lektörsläsning och efterföljande omarbetning ökar chansen att du blir erbjuden en bokutgivning.

Jag arbetar med både skönlitterära manus och fackboksmanus. 

 

Det här erbjuder jag: 

När du anlitar mig för lektörsläsning får du en noggrann genomläsning av ditt manus och konstruktiv respons. Jag analyserar innehållet och hjälper dig att utveckla bokmanuset. Styrkor och svagheter i ditt manus kommenteras i manuset och i ett separat skriftligt utlåtande med syfte att utveckla din text.

Kommentarerna jag skriver i ditt manus handlar vanligtvis om saker jag fått syn på under läsningen. Det kan till exempel vara logiska luckor, alltför tvära perspektivbyten, felaktiga tempusväxlingar, eller ställen i manuset där läsaren kan ha svårt att följa med i berättelsen. Jag markerar också delar som jag tycker är särskilt bra.

I lektörsutlåtandet ingår en analys av innehållet (handling och intrig, struktur, dramaturgi, karaktärer, gestaltning, dialoger, perspektiv, språk m.m) samt en handlingsplan med konkreta förslag kring hur du kan vässa texten. Mina synpunkter illustrerar jag med exempel och citat från texten och ger konkreta råd kring vad som kan behöva göras.

Längden på utlåtandet beror på manusets omfattning och behov av kommentarer; kortare manus ca. 6-8 sidor, längre manus ca. 10-14 sidor.

Tid, pris och villkor: 
En lektörsläsning tar ca. 2–4 veckor. I perioder kan det vara lite väntetid innan jag kan sätta igång att arbeta med ditt manus, men det får du i så fall besked om i samband med beställningen samt en tidsplanför när arbetet med ditt manus kan vara klart. 

Pris: 0,10 kr per ord + 25 % moms. 

Prisexempel för manus med 75 000 ord: 7 500 kr plus moms = 9 375 kr

Har ditt manus 30 000 ord eller färre? Kontakta mig för särskild offert. 
 

För att beställa lektörsläsning tar du kontakt med mig under fliken Kontakt. Ange vilken genre du skriver inom, eller vilken målgrupp du vänder dig till, och ange också antal ord i manuset.​

Jag tar endast emot text i digitalt format i Word. Skicka din text i Times New Roman i 12 p och med 1,5 i radavstånd.

Hos mig är ditt manus säkert. Jag förbinder mig att inte yppa något om ditt manus, diskutera manuset med andra eller sprida information om det du skriver vidare. Ditt manus raderas från företagets hårddisk 30 dagar efter avslutat uppdrag. Utlåtandet sparas dock, men behandlas naturligtvis konfidentiellt och delas inte med någon annan än författaren. 

Redaktörstjänst


När ett bokmanus är så pass färdigt att det är beslutat att det ska ges ut är det dags för redaktörsläsning för att finslipa innehållet.

Det här erbjuder jag: 

Redaktörstjänsten är till för såväl förlag som privata kunder.

Som redaktör bearbetar jag manuset grundligt på detaljnivå avseende innehåll, struktur och språk. Du får kommentarer i manuset och förslag på alternativa formuleringar direkt i löpande text. I ett separat redaktörsutlåtande på 3-5 A4-sidor får du  en sammanfattning av mina rekommenderade förslag. Korrektur ingår inte, men allt som upptäcks under genomläsningen markeras.

Tid, pris och villkor: 
En redaktörsläsning tar ca. 3–4 veckor. I perioder kan det vara lite väntetid innan jag kan sätta igång att arbeta med ditt manus, men det får du i så fall besked om i samband med beställningen, samt en tidsplan för när arbetet med ditt manus kan vara klart. 

Pris: 0,20 kr per ord + 25 % moms. 

Prisexempel för manus med 75 000 ord: 15 000 kr plus moms = 18 750 kr

Har ditt manus 30 000 ord eller färre? Kontakta mig för särskild offert. 

 

Har jag tidigare lektörsläst ditt manus får du 25 % rabatt på redaktörstjänsten om du anlitar mig inom 6 månader efter lektörsläsningen. 

Vid beställning av ytterligare en redaktörsgenomgång av samma manus inom tre månader får du 20 % rabatt.
 

För att beställa redaktörstjänst tar du kontakt med mig under fliken Kontakt. Ange vilken genre du skriver inom, eller vilken målgrupp du vänder dig till, och ange också antal ord i manuset.​

Jag tar endast emot text i digitalt format i Word. Skicka din text i Times New Roman i 12 p och med 1,5 i radavstånd.

Hos mig är ditt manus säkert. Jag förbinder mig att inte yppa något om ditt manus, diskutera manuset med andra eller sprida information om det du skriver vidare. Ditt manus raderas från företagets hårddisk 30 dagar efter avslutat uppdrag. Utlåtandet sparas dock, men behandlas naturligtvis konfidentiellt och delas inte med någon annan än författaren. 

 

Frilansskribent

Uppdrag jag åtar mig som frilansskribent:
  • Artikel i tidning om medicin och hälsa

  • Texter till webbsida inom medicin och hälsa

  • Hjälp till företag och privatpersoner som vill skriva en debattartikel inom medicin och hälsa

  • Patientbroschyrer

  • Utbildningsmanus för webbaserade utbildningar inom medicin och hälsa

Kontakta mig  för offert.

Föreläsning

Anlita mig som föreläsare inom kvinnohälsa. 

Jag har många års erfarenhet av att föreläsa på högskoleutbildning samt inom fortbildning för läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och apotekspersonal. 

Du kan också anlita mig som föreläsare för allmänheten, till exempel på mässor eller event inom kvinnorelaterad hälsa. 

Jag skräddarsyr föreläsningen efter din publiks behov och storlek.

Kontakta mig för offert. 
bottom of page